TOIMINTAMALLI

SIJOITUSSTRATEGIA


Sijoitustoimintamme keskittyy yrityksiin, joiden osaaminen on alansa huippua. Yritysten lisäksi sijoitamme metsään ja kiinteistöihin. Kohdeyhtiömme ovat liikevaihdoltaan tavoitteellisesti 5-50 miljoonan euron kokoisia. Toimimme yhtiöissä pääsääntöisesti vähemmistöomistajana, mutta kiinteistöhankkeissa olemme enemmistöomistaja.

Sijoitustoimintaamme ohjaa kohdeyhtiöiden toimialaosaaminen ja sijoitetun pääoman tuotto. Ennen sijoituspäätöstä arvioimme kohdeyhtiön substanssiosaamista tarkasti. Ensisijaisesti tarkastelemme johtoa, jonka kanssa tuleva yhteistyö kehittyy kumppanuudeksi.

Sijoitamme pitkäjänteisesti ja huolellisesti. Sijoitusta tehdessämme exit-suunnitelma ei ole välttämätön. Koska teemme sijoituksia vain omasta taseestamme, ei meihin kohdistu ulkopuolista painetta sijoittaa pääomaa tai myydä omistuksiamme.

SIJOITUSTILANTEET

Sijoitamme yhtiöihin tyypillisesti muutostilanteessa, jossa yhtiössä on tarve sukupolvenvaihdokselle, tai osa omistajista haluaa muutoin luopua omistuksestaan. Tarjoamme yrittäjille mahdollisuutta väli-exitiin ja tuemme sen jälkeisessä kasvussa. Mukaantulomme jälkeen kohdeyhtiömme kasvaa orgaanisesti ja sen kyky kasvaa yrityskaupoilla paranee. Usein olemme mukana perustamassa uuden yrityksen, jos tapaamme huippuosaajia.

Kiinteistösijoituksissa tavoittelemme toimialansa parhaaseen kymmenykseen kuuluvaa vuokralaista ja 10-25 vuoden pituista vuokrasopimusta. Edellytämme, että kiinteistö palvelee vuokralaisen liiketoimintaa hyvin ja koko pitkän vuokrasopimuksen ajan. Olemme keskittyneet konversiokohteisiin, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja maakuntakeskuksissa.

TOIMINTAMME KOHDEYHTIÖSSÄ

Olemme aktiivinen omistaja. Omistajaohjauksemme perustuu henkilökohtaiseen yhteistyöhön kohdeyhtiön johdon ja muiden omistajien kanssa. Osallistumme myös yhtiön strategiseen johtamiseen hallitustyön kautta. Operatiiviseen toimintaan emme osallistu muutoin kuin yritysjohdon sitä pyytäessä. Tyypillisesti näin tapahtuu, kun yrityksessä tapahtuu organisaatiomuutos, tai yritys suunnittelee yrityskauppaa, yritysjärjestelyä, rahoitusta tai kansainvälistymistä. Kohdeyhtiöidemme käytössä on koko Korpi Capitalin tiimi.