TOIMINTAMALLI

SIJOITUSSTRATEGIA

Sijoitustoimintamme keskittyy kiinteistöihin. Kohteisiimme kuuluvat liikekiinteistöt, kiinteistökehityshankkeet sekä itseoperoidut hotellit. Sijoitamme myös muihin kiinteistöalalla toimiviin yhtiöihin ja metsään. Kohdeyhtiömme ovat liikevaihdolla mitattuna 5-50 miljoonan euron kokoisia. Kiinteistöhankkeissa olemme enemmistöomistajia, muissa yhtiöissä toimimme vähemmistöomistajina.

Sijoitustoimintaamme ohjaa sijoitetun pääoman tuotto. Ennen sijoituspäätöstä arvioimme sijoituskohdetta tarkasti. Ensisijaisesti tarkastelemme henkilöitä, joiden kanssa tuleva yhteistyö kehittyy kumppanuudeksi. Sijoitamme kärsivällisesti ja huolellisesti. Koska teemme sijoituksia vain omasta taseesta, meihin ei kohdistu ulkopuolista painetta sijoittaa pääomaa.

SIJOITUSTILANTEET

Kiinteistösijoituksissa tavoittelemme toimialansa parhaaseen kymmenykseen kuuluvaa vuokralaista ja 10-25 vuoden pituista vuokrasopimusta. Edellytämme, että kiinteistö palvelee vuokralaisen liiketoimintaa hyvin ja koko pitkän vuokrasopimuksen ajan. Olemme keskittyneet konversiokohteisiin, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja maakuntakeskuksissa.

Muihin yhtiöihin sijoitamme tyypillisesti muutostilanteessa, jossa yhtiössä on valmisteilla sukupolvenvaihdos, se hakee kasvua yrityskaupoilla tai pyrkii kansainvälistymään.

TOIMINTAMME KOHDEYHTIÖSSÄ

Olemme aktiivinen omistaja. Omistajaohjauksemme perustuu henkilökohtaiseen yhteistyöhön kohdeyhtiön muiden omistajien ja yritysjohdon kanssa. Osallistumme myös yhtiön strategiseen johtamiseen hallitustyön kautta. Operatiiviseen toimintaan emme osallistu muutoin kuin yritysjohdon sitä pyytäessä. Tyypillisesti näin tapahtuu, kun yritysjohto suunnittelee yrityskauppaa, yritysjärjestelyä, rahoitusta tai kansainvälistymistä. Kohdeyhtiöidemme käytössä on koko Korpi Capitalin tiimi.